قفل صفحه کلید

قفل صفحه کلید لپ تاپ یا کامپیوتر

قفل صفحه کلید

خیلی وقتا شده درحال تایپ کردن یه مقاله یا هر چیز دیگری هستید و نیازمند یک استراحت کوتاه هستید.

و از سرجاتون بلند میشید و وقتی برمیگردید میبینید فرزنده خود یا خواهر برادر کوچک تر خود کل مقاله شما را بهم ریخته است.

برای جلوگیری از این کار filter key  روفعال کنید

کافیست کلید shift  سمت راست را به مدت ۸ ثانیه نگه دارید وبعد در پنجره ای که باز میشود yes روانتخاب کنید.

برای خارج شدن از این حالت هم کافیه مجددا ۸ثانیه کلید سمت راست shift را نگه دارید

اشتراک گذاری پست