فلشت رو از مرگش نجات بده

فلشت رو از مرگش نجات بده

فلشت رو از مرگش نجات بده

اگه فلشی داری که روی سیستمت شناسایی نمیشه وداخل سیستمت هم فرمت نمیشه این پست مخصوص خودته

بریم که باهم مرحل به مرحله این آموزش رو انجام بدیم
۱_اول از همه Windows+R رو باهم بگیر وCMD رو تایپ کن
۲_بعدش دستورات زیر رو به ترتیب تایپ کنید
• دستور اول : Diskpart

• دستور دوم : List disk

• دستور سوم انتخاب دیسک هستش : Select disk 1

• دستور چهارم : attributes disk clear readonly

• دستور پنجم : Clean

• دستور ششم : Create partition primary

• دستور آخر : Format fs=fat quick

در نهایت Exit رو تایپ کنید و تماام

اشتراک گذاری پست