کلید های ترکیبی برای باز کردن راحت تر برنامه ها

با زدن کلید پنجره{start} و اعدد بالای کیبورد به صورت پیش فرض از اول برنامه های نوار وظیفه به ترتیب اجرا میشوند

مثال:برای باز شدن گوگل.گوگل را در نوار وظیفه قرار میدهیم سپس میبینم گوگل چندمین برنامه در نوار وظیفه است و سپس ان عدد را همراه با کلید پنجره میفشاریم.

اشتراک گذاری پست