برای ثبت شکایات در هر مورد میتوانید از راه های ارتباطی زیر استفاده نمایید

شماره های تماس ۰۳۱۴۲۶۳۸۷۴۹-۰۳۱۴۲۶۲۲۵۹۹

پست الکترونیک  teknikrayaneh@ymail.com

آدرس :اصفهان نجف آباد خیابان رجایی مرکزی تکنیک رایانه